Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
3. mars 20:48
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
25. Bernt Walseth Alta Sluttplassering: 18

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 28min 5/3 14:56 5/3 14:56 0 14 / 14
2 Skoganvarre 5h 38min 5/3 20:34 6/3 01:01 4h 27min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 24min 6/3 08:25 6/3 14:28 6h 03min 14 / 14
4 Tana 8h 33min 6/3 23:01 7/3 04:39 5h 38min 14 / 14
5 Neiden 1 8h 00min 7/3 12:39 8/3 04:41 16h 02min 14 / 14
6 Ellentjern 6h 14min 8/3 10:55 8/3 15:11 4h 16min 14 / 13
7 Kirkenes 7h 02min 8/3 22:13 9/3 04:07 5h 54min 13 / 13
8 Neiden 9h 53min 9/3 14:00 9/3 21:38 7h 38min 13 / 11
9 Varangerbotn 6h 39min 10/3 04:17 10/3 08:33 4h 16min 11 / 10
10 Sirbma 6h 28min 10/3 15:01 10/3 20:33 5h 32min 10 / 9
11 Levajok 6h 15min 11/3 02:48 11/3 08:59 6h 11min 9 / 9
12 Karasjok 6h 32min 11/3 15:31 11/3 21:14 5h 43min 9 / 8
13 Jotka 7h 32min 12/3 04:46 12/3 04:57 11min 8 / 8

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 5/3 11:28 5/3 14:56 3h 28min 14 25 / 14
2 Jotka - Skoganvarre 5/3 14:56 5/3 20:34 5h 38min 14 8 / 20
3 Skoganvarre - Levajok 1 6/3 01:01 6/3 08:25 7h 24min 14 22 / 17
4 Levajok 1 - Tana 6/3 14:28 6/3 23:01 8h 33min 14 15 / 13
5 Tana - Neiden 1 7/3 04:39 7/3 12:39 8h 00min 14 11 / 10
6 Neiden - Ellentjern 8/3 04:41 8/3 10:55 6h 14min 14 14 / 15
7 Ellentjern - Kirkenes 8/3 15:11 8/3 22:13 7h 02min 13 17 / 15
8 Kirkenes - Neiden 9/3 04:07 9/3 14:00 9h 53min 13 17 / 21
9 Neiden - Varangerbotn 9/3 21:38 10/3 04:17 6h 39min 11 21 / 22
10 Varangerbotn - Sirbma 10/3 08:33 10/3 15:01 6h 28min 10 21 / 21
11 Sirbma - Levajok 10/3 20:33 11/3 02:48 6h 15min 9 20 / 20
12 Levajok - Karasjok 11/3 08:59 11/3 15:31 6h 32min 9 20 / 19
13 Karasjok - Jotka 11/3 21:14 12/3 04:46 7h 32min 8 19 / 18
14 Jotka - Alta 12/3 04:57 12/3 09:27 4h 30min 8 18 / 18