Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
16. juli 04:43
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
25. Bernt Walseth Alta Sluttplassering: 18
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:28 14
Jotka 5/3 14:56 5/3 14:56 14 03:28 14,4 km/t 03:28 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 20:34 6/3 01:01 14 05:38 10,3 km/t 09:06 04:27 04:27 32,8 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 08:25 6/3 14:28 14 07:24 11,9 km/t 16:30 06:03 10:30 38,9 88 km 196 km
Tana 6/3 23:01 7/3 04:39 14 08:33 11,7 km/t 25:03 05:38 16:08 39,2 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 12:39 8/3 04:41 14 08:00 10,5 km/t 33:03 16:02 32:10 49,3 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 10:55 8/3 15:11 13 06:14 11,2 km/t 39:17 04:16 36:26 48,1 70 km 450 km
Kirkenes 8/3 22:13 9/3 04:07 13 07:02 12,5 km/t 46:19 05:54 42:20 47,8 88 km 538 km
Neiden 9/3 14:00 9/3 21:38 11 09:53 7,3 km/t 56:12 07:38 49:58 47,1 72 km 610 km
Varangerbotn 10/3 04:17 10/3 08:33 10 06:39 11,6 km/t 62:51 04:16 54:14 46,3 77 km 687 km
Sirbma 10/3 15:01 10/3 20:33 9 06:28 11,9 km/t 69:19 05:32 59:46 46,3 77 km 764 km
Levajok 11/3 02:48 11/3 08:59 9 06:15 10,6 km/t 75:34 06:11 65:57 46,6 66 km 830 km
Karasjok 11/3 15:31 11/3 21:14 8 06:32 13,0 km/t 82:06 05:43 71:40 46,6 85 km 915 km
Jotka 12/3 04:46 12/3 04:57 8 07:32 10,9 km/t 89:38 00:11 71:51 44,5 82 km 997 km
Alta 12/3 09:27 8 04:30 11,1 km/t 94:08 71:51 43,3 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 20min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:20 Skoganvarre 5/3 20:34 6/3 01:01 04:27
16:00 Neiden 7/3 12:39 8/3 04:41 16:02