Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
23. mai 21:56
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
37. Kenneth Nilsen Ski Sluttplassering: 6
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:42 14
Jotka 5/3 15:01 5/3 15:01 14 03:19 15,1 km/t 03:19 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 19:45 5/3 23:00 14 04:44 12,3 km/t 08:03 03:15 03:15 28,8 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 06:14 6/3 11:21 14 07:14 12,2 km/t 15:17 05:07 08:22 35,4 88 km 196 km
Tana 6/3 19:32 7/3 00:52 13 08:11 12,2 km/t 23:28 05:20 13:42 36,9 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 08:43 8/3 00:43 13 07:51 10,7 km/t 31:19 16:00 29:42 48,7 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 06:14 8/3 08:48 12 05:31 12,7 km/t 36:50 02:34 32:16 46,7 70 km 450 km
Kirkenes 8/3 16:28 8/3 22:18 10 07:40 11,5 km/t 44:30 05:50 38:06 46,1 88 km 538 km
Neiden 9/3 05:19 9/3 10:38 10 07:01 10,3 km/t 51:31 05:19 43:25 45,7 72 km 610 km
Varangerbotn 9/3 17:05 9/3 21:34 10 06:27 11,9 km/t 57:58 04:29 47:54 45,2 77 km 687 km
Sirbma 10/3 04:17 10/3 08:20 10 06:43 11,5 km/t 64:41 04:03 51:57 44,5 77 km 764 km
Levajok 10/3 14:41 10/3 19:49 9 06:21 10,4 km/t 71:02 05:08 57:05 44,6 66 km 830 km
Karasjok 11/3 03:02 11/3 08:16 7 07:13 11,8 km/t 78:15 05:14 62:19 44,3 85 km 915 km
Jotka 11/3 16:06 11/3 16:10 7 07:50 10,5 km/t 86:05 00:04 62:23 42,0 82 km 997 km
Alta 11/3 20:36 7 04:26 11,3 km/t 90:31 62:23 40,8 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 6min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:06 Skoganvarre 5/3 19:45 5/3 23:00 03:15
16:00 Neiden 7/3 08:43 8/3 00:43 16:00