Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
22. mai 17:16
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
38. Jan Vidar Dahle Pasvik
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:43 14
Jotka 5/3 15:33 5/3 18:00 14 03:50 13,0 km/t 03:50 02:27 02:27 39,0 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 22:46 6/3 04:44 13 04:46 12,2 km/t 08:36 05:58 08:25 49,5 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 12:19 6/3 18:18 13 07:35 11,6 km/t 16:11 05:59 14:24 47,1 88 km 196 km
Tana 7/3 06:32 7/3 12:01 12 12:14 8,2 km/t 28:25 05:29 19:53 41,2 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 20:12 8/3 12:13 12 08:11 10,3 km/t 36:36 16:01 35:54 49,5 84 km 380 km
Ellentjern 9/3 00:12 9/3 05:45 12 11:59 5,8 km/t 48:35 05:33 41:27 46,0 70 km 450 km
Kirkenes 9/3 16:25 9/3 21:31 12 10:40 8,2 km/t 59:15 05:06 46:33 44,0 88 km 538 km
Neiden 10/3 04:38 10/3 09:34 10 07:07 10,1 km/t 66:22 04:56 51:29 43,7 72 km 610 km
Varangerbotn 10/3 16:06 10/3 22:13 10 06:32 11,8 km/t 72:54 06:07 57:36 44,1 77 km 687 km
Sirbma 11/3 05:03 11/3 10:59 10 06:50 11,3 km/t 79:44 05:56 63:32 44,3 77 km 764 km
Levajok 11/3 17:11 11/3 23:24 9 06:12 10,6 km/t 85:56 06:13 69:45 44,8 66 km 830 km
Karasjok 12/3 06:53 12/3 15:09 8 07:29 11,4 km/t 93:25 08:16 78:01 45,5 85 km 915 km
Jotka 00:00 93:25 78:01 45,5 82 km 997 km
Alta 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 5min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:05 Skoganvarre 5/3 22:46 6/3 04:44 05:58
16:00 Neiden 7/3 20:12 8/3 12:13 16:01