Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
19. mai 06:40
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
30. Bernhard Schuchert Sassenberg Sluttplassering: 11
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:35 14
Jotka 5/3 15:15 5/3 15:15 14 03:40 13,6 km/t 03:40 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 20:28 6/3 01:04 14 05:13 11,1 km/t 08:53 04:36 04:36 34,1 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 08:35 6/3 14:33 14 07:31 11,7 km/t 16:24 05:58 10:34 39,2 88 km 196 km
Tana 6/3 23:13 7/3 04:38 14 08:40 11,5 km/t 25:04 05:25 15:59 38,9 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 12:13 8/3 04:16 14 07:35 11,1 km/t 32:39 16:03 32:02 49,5 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 10:07 8/3 15:08 12 05:51 12,0 km/t 38:30 05:01 37:03 49,0 70 km 450 km
Kirkenes 8/3 22:22 9/3 03:27 12 07:14 12,2 km/t 45:44 05:05 42:08 48,0 88 km 538 km
Neiden 9/3 09:37 9/3 14:35 12 06:10 11,7 km/t 51:54 04:58 47:06 47,6 72 km 610 km
Varangerbotn 9/3 21:21 10/3 03:05 12 06:46 11,4 km/t 58:40 05:44 52:50 47,4 77 km 687 km
Sirbma 10/3 09:11 10/3 13:32 11 06:06 12,6 km/t 64:46 04:21 57:11 46,9 77 km 764 km
Levajok 10/3 19:33 11/3 00:00 10 06:01 11,0 km/t 70:47 04:27 61:38 46,5 66 km 830 km
Karasjok 11/3 07:23 11/3 12:56 8 07:23 11,5 km/t 78:10 05:33 67:11 46,2 85 km 915 km
Jotka 11/3 21:09 11/3 21:09 8 08:13 10,0 km/t 86:23 00:00 67:11 43,7 82 km 997 km
Alta 12/3 01:28 8 04:19 11,6 km/t 90:42 67:11 42,6 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 13min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:13 Skoganvarre 5/3 20:28 6/3 01:04 04:36
16:00 Neiden 7/3 12:13 8/3 04:16 16:03