Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
23. juni 16:28
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
24. Krister Höök Tana Sluttplassering: 25
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:27 14
Jotka 5/3 15:10 5/3 15:10 14 03:43 13,5 km/t 03:43 00:00 00:00 0,0 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 20:53 6/3 02:18 14 05:43 10,1 km/t 09:26 05:25 05:25 36,5 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 09:59 6/3 15:34 13 07:41 11,5 km/t 17:07 05:35 11:00 39,1 88 km 196 km
Tana 7/3 01:21 7/3 17:30 13 09:47 10,2 km/t 26:54 16:09 27:09 50,2 100 km 296 km
Neiden 1 8/3 01:14 8/3 06:28 13 07:44 10,9 km/t 34:38 05:14 32:23 48,3 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 14:03 8/3 19:42 13 07:35 9,2 km/t 42:13 05:39 38:02 47,4 70 km 450 km
Kirkenes 9/3 04:31 9/3 15:12 13 08:49 10,0 km/t 51:02 10:41 48:43 48,8 88 km 538 km
Neiden 9/3 21:58 10/3 03:50 13 06:46 10,6 km/t 57:48 05:52 54:35 48,6 72 km 610 km
Varangerbotn 10/3 10:26 10/3 15:18 13 06:36 11,7 km/t 64:24 04:52 59:27 48,0 77 km 687 km
Sirbma 10/3 22:37 11/3 05:10 13 07:19 10,5 km/t 71:43 06:33 66:00 47,9 77 km 764 km
Levajok 11/3 12:02 11/3 19:14 13 06:52 9,6 km/t 78:35 07:12 73:12 48,2 66 km 830 km
Karasjok 12/3 03:02 12/3 08:00 13 07:48 10,9 km/t 86:23 04:58 78:10 47,5 85 km 915 km
Jotka 12/3 16:32 12/3 17:41 13 08:32 9,6 km/t 94:55 01:09 79:19 45,5 82 km 997 km
Alta 12/3 22:15 13 04:34 10,9 km/t 99:29 79:19 44,4 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 21min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:21 Skoganvarre 5/3 20:53 6/3 02:18 05:25
16:00 Tana 7/3 01:21 7/3 17:30 16:09