Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
23. juni 17:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
14. Jon Sigmundstad Hjelmeland/Tana Sluttplassering: 23

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 53min 5/3 15:10 5/3 16:34 1h 24min 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 44min 5/3 21:18 6/3 01:56 4h 38min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 30min 6/3 09:26 6/3 15:37 6h 11min 14 / 14
4 Tana 10h 10min 7/3 01:47 7/3 06:32 4h 45min 14 / 14
5 Neiden 1 7h 57min 7/3 14:29 8/3 06:42 16h 13min 14 / 14
6 Ellentjern 6h 15min 8/3 12:57 8/3 18:14 5h 17min 14 / 13
7 Kirkenes 7h 47min 9/3 02:01 9/3 07:34 5h 33min 13 / 12
8 Neiden 7h 27min 9/3 15:01 9/3 23:13 8h 12min 12 / 11
9 Varangerbotn 6h 37min 10/3 05:50 10/3 11:28 5h 38min 11 / 11
10 Sirbma 6h 25min 10/3 17:53 10/3 23:23 5h 30min 11 / 11
11 Levajok 6h 15min 11/3 05:38 11/3 12:20 6h 42min 11 / 11
12 Karasjok 6h 57min 11/3 19:17 12/3 01:16 5h 59min 11 / 11
13 Jotka 8h 33min 12/3 09:49 12/3 10:11 22min 11 / 10

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 5/3 11:17 5/3 15:10 3h 53min 14 14 / 25
2 Jotka - Skoganvarre 5/3 16:34 5/3 21:18 4h 44min 14 36 / 34
3 Skoganvarre - Levajok 1 6/3 01:56 6/3 09:26 7h 30min 14 32 / 29
4 Levajok 1 - Tana 6/3 15:37 7/3 01:47 10h 10min 14 29 / 29
5 Tana - Neiden 1 7/3 06:32 7/3 14:29 7h 57min 14 22 / 20
6 Neiden - Ellentjern 8/3 06:42 8/3 12:57 6h 15min 14 28 / 26
7 Ellentjern - Kirkenes 8/3 18:14 9/3 02:01 7h 47min 13 28 / 26
8 Kirkenes - Neiden 9/3 07:34 9/3 15:01 7h 27min 12 22 / 22
9 Neiden - Varangerbotn 9/3 23:13 10/3 05:50 6h 37min 11 27 / 27
10 Varangerbotn - Sirbma 10/3 11:28 10/3 17:53 6h 25min 11 26 / 25
11 Sirbma - Levajok 10/3 23:23 11/3 05:38 6h 15min 11 25 / 25
12 Levajok - Karasjok 11/3 12:20 11/3 19:17 6h 57min 11 24 / 24
13 Karasjok - Jotka 12/3 01:16 12/3 09:49 8h 33min 11 22 / 20
14 Jotka - Alta 12/3 10:11 12/3 16:30 6h 19min 10 21 / 23