Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
23. juli 17:02
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
18. Yngve Fagerli Luksefjell Sluttplassering: 14

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 38min 5/3 14:59 5/3 15:05 6min 14 / 14
2 Skoganvarre 5h 40min 5/3 20:45 6/3 00:53 4h 08min 14 / 14
3 Levajok 1 8h 16min 6/3 09:09 6/3 17:19 8h 10min 14 / 13
4 Tana 8h 44min 7/3 02:03 7/3 06:07 4h 04min 13 / 11
5 Neiden 1 7h 50min 7/3 13:57 8/3 06:01 16h 04min 11 / 11
6 Ellentjern 6h 30min 8/3 12:31 8/3 16:45 4h 14min 11 / 11
7 Kirkenes 7h 24min 9/3 00:09 9/3 04:44 4h 35min 11 / 10
8 Neiden 6h 43min 9/3 11:27 9/3 18:36 7h 09min 10 / 10
9 Varangerbotn 6h 29min 10/3 01:05 10/3 07:09 6h 04min 10 / 10
10 Sirbma 6h 23min 10/3 13:32 10/3 17:42 4h 10min 10 / 9
11 Levajok 6h 28min 11/3 00:10 11/3 06:10 6h 00min 9 / 9
12 Karasjok 7h 08min 11/3 13:18 11/3 19:06 5h 48min 9 / 8
13 Jotka 7h 47min 12/3 02:53 12/3 02:53 0 8 / 8

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 5/3 11:21 5/3 14:59 3h 38min 14 18 / 17
2 Jotka - Skoganvarre 5/3 15:05 5/3 20:45 5h 40min 14 11 / 21
3 Skoganvarre - Levajok 1 6/3 00:53 6/3 09:09 8h 16min 14 18 / 26
4 Levajok 1 - Tana 6/3 17:19 7/3 02:03 8h 44min 13 34 / 30
5 Tana - Neiden 1 7/3 06:07 7/3 13:57 7h 50min 11 18 / 16
6 Neiden - Ellentjern 8/3 06:01 8/3 12:31 6h 30min 11 20 / 23
7 Ellentjern - Kirkenes 8/3 16:45 9/3 00:09 7h 24min 11 21 / 19
8 Kirkenes - Neiden 9/3 04:44 9/3 11:27 6h 43min 10 19 / 18
9 Neiden - Varangerbotn 9/3 18:36 10/3 01:05 6h 29min 10 19 / 18
10 Varangerbotn - Sirbma 10/3 07:09 10/3 13:32 6h 23min 10 18 / 17
11 Sirbma - Levajok 10/3 17:42 11/3 00:10 6h 28min 9 17 / 17
12 Levajok - Karasjok 11/3 06:10 11/3 13:18 7h 08min 9 16 / 16
13 Karasjok - Jotka 11/3 19:06 12/3 02:53 7h 47min 8 16 / 14
14 Jotka - Alta 12/3 02:53 12/3 07:08 4h 15min 8 14 / 14