Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
13. april 22:17
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
4. Maria Sparboe Alta Sluttplassering: 17

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 36min 5/3 14:42 5/3 15:32 50min 14 / 14
2 Skoganvarre 4h 44min 5/3 20:16 6/3 01:05 4h 49min 14 / 14
3 Levajok 1 7h 47min 6/3 08:52 6/3 14:45 5h 53min 14 / 14
4 Tana 8h 59min 6/3 23:44 7/3 06:01 6h 17min 14 / 12
5 Neiden 1 8h 03min 7/3 14:04 8/3 06:05 16h 01min 12 / 12
6 Ellentjern 6h 25min 8/3 12:30 8/3 16:46 4h 16min 12 / 12
7 Kirkenes 7h 44min 9/3 00:30 9/3 05:39 5h 09min 12 / 12
8 Neiden 6h 36min 9/3 12:15 9/3 17:47 5h 32min 12 / 11
9 Varangerbotn 7h 08min 10/3 00:55 10/3 06:51 5h 56min 11 / 10
10 Sirbma 7h 09min 10/3 14:00 10/3 17:54 3h 54min 10 / 9
11 Levajok 6h 23min 11/3 00:17 11/3 07:05 6h 48min 9 / 9
12 Karasjok 7h 11min 11/3 14:16 11/3 21:13 6h 57min 9 / 9
13 Jotka 7h 31min 12/3 04:44 12/3 04:44 0 9 / 9

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 5/3 11:06 5/3 14:42 3h 36min 14 4 / 8
2 Jotka - Skoganvarre 5/3 15:32 5/3 20:16 4h 44min 14 23 / 14
3 Skoganvarre - Levajok 1 6/3 01:05 6/3 08:52 7h 47min 14 25 / 22
4 Levajok 1 - Tana 6/3 14:45 6/3 23:44 8h 59min 14 19 / 18
5 Tana - Neiden 1 7/3 06:01 7/3 14:04 8h 03min 12 17 / 18
6 Neiden - Ellentjern 8/3 06:05 8/3 12:30 6h 25min 12 21 / 22
7 Ellentjern - Kirkenes 8/3 16:46 9/3 00:30 7h 44min 12 22 / 21
8 Kirkenes - Neiden 9/3 05:39 9/3 12:15 6h 36min 12 20 / 19
9 Neiden - Varangerbotn 9/3 17:47 10/3 00:55 7h 08min 11 17 / 16
10 Varangerbotn - Sirbma 10/3 06:51 10/3 14:00 7h 09min 10 17 / 18
11 Sirbma - Levajok 10/3 17:54 11/3 00:17 6h 23min 9 18 / 18
12 Levajok - Karasjok 11/3 07:05 11/3 14:16 7h 11min 9 18 / 18
13 Karasjok - Jotka 11/3 21:13 12/3 04:44 7h 31min 9 18 / 17
14 Jotka - Alta 12/3 04:44 12/3 08:52 4h 08min 9 17 / 17