Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
22. mai 17:26
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
8. Didrik Lindeberg Sand Brandbu, Hadeland Sluttplassering: 16
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:11 14
Jotka 5/3 14:47 5/3 16:11 14 03:36 13,9 km/t 03:36 01:24 01:24 28,0 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 20:59 6/3 00:36 14 04:48 12,1 km/t 08:24 03:37 05:01 37,4 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 08:45 6/3 14:36 13 08:09 10,8 km/t 16:33 05:51 10:52 39,6 88 km 196 km
Tana 6/3 23:50 7/3 04:52 12 09:14 10,8 km/t 25:47 05:02 15:54 38,1 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 13:17 8/3 05:17 11 08:25 10,0 km/t 34:12 16:00 31:54 48,3 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 11:36 8/3 15:36 11 06:19 11,1 km/t 40:31 04:00 35:54 47,0 70 km 450 km
Kirkenes 8/3 23:12 9/3 03:56 11 07:36 11,6 km/t 48:07 04:44 40:38 45,8 88 km 538 km
Neiden 9/3 10:35 9/3 15:41 11 06:39 10,8 km/t 54:46 05:06 45:44 45,5 72 km 610 km
Varangerbotn 9/3 22:49 10/3 04:21 8 07:08 10,8 km/t 61:54 05:32 51:16 45,3 77 km 687 km
Sirbma 10/3 11:12 10/3 16:36 8 06:51 11,2 km/t 68:45 05:24 56:40 45,2 77 km 764 km
Levajok 10/3 23:46 11/3 05:50 8 07:10 9,2 km/t 75:55 06:04 62:44 45,2 66 km 830 km
Karasjok 11/3 13:18 11/3 19:06 7 07:28 11,4 km/t 83:23 05:48 68:32 45,1 85 km 915 km
Jotka 12/3 02:53 12/3 02:53 7 07:47 10,5 km/t 91:10 00:00 68:32 42,9 82 km 997 km
Alta 12/3 07:17 7 04:24 11,4 km/t 95:34 68:32 41,8 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 37min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:37 Skoganvarre 5/3 20:59 6/3 00:36 03:37
16:00 Neiden 7/3 13:17 8/3 05:17 16:00