Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
23. mai 21:39
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
29. Stein Håvard Fjestad Stange Sluttplassering: 24

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 3h 39min 5/3 15:11 5/3 15:11 0 14 / 14
2 Skoganvarre 5h 20min 5/3 20:31 6/3 00:10 3h 39min 14 / 14
3 Levajok 1 8h 25min 6/3 08:35 6/3 15:04 6h 29min 14 / 14
4 Tana 10h 17min 7/3 01:21 7/3 06:34 5h 13min 14 / 14
5 Neiden 1 8h 52min 7/3 15:26 8/3 07:56 16h 30min 14 / 14
6 Ellentjern 6h 42min 8/3 14:38 8/3 18:16 3h 38min 14 / 14
7 Kirkenes 8h 40min 9/3 02:56 9/3 09:09 6h 13min 14 / 13
8 Neiden 7h 01min 9/3 16:10 9/3 21:54 5h 44min 13 / 12
9 Varangerbotn 7h 08min 10/3 05:02 10/3 10:02 5h 00min 12 / 11
10 Sirbma 8h 00min 10/3 18:02 11/3 03:05 9h 03min 11 / 9
11 Levajok 6h 32min 11/3 09:37 11/3 16:46 7h 09min 9 / 9
12 Karasjok 7h 04min 11/3 23:50 12/3 05:13 5h 23min 9 / 8
13 Jotka 8h 11min 12/3 13:24 12/3 13:24 0 8 / 8

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 5/3 11:32 5/3 15:11 3h 39min 14 29 / 29
2 Jotka - Skoganvarre 5/3 15:11 5/3 20:31 5h 20min 14 17 / 18
3 Skoganvarre - Levajok 1 6/3 00:10 6/3 08:35 8h 25min 14 14 / 18
4 Levajok 1 - Tana 6/3 15:04 7/3 01:21 10h 17min 14 23 / 27
5 Tana - Neiden 1 7/3 06:34 7/3 15:26 8h 52min 14 23 / 23
6 Neiden - Ellentjern 8/3 07:56 8/3 14:38 6h 42min 14 31 / 31
7 Ellentjern - Kirkenes 8/3 18:16 9/3 02:56 8h 40min 14 29 / 29
8 Kirkenes - Neiden 9/3 09:09 9/3 16:10 7h 01min 13 28 / 26
9 Neiden - Varangerbotn 9/3 21:54 10/3 05:02 7h 08min 12 22 / 25
10 Varangerbotn - Sirbma 10/3 10:02 10/3 18:02 8h 00min 11 24 / 26
11 Sirbma - Levajok 11/3 03:05 11/3 09:37 6h 32min 9 26 / 26
12 Levajok - Karasjok 11/3 16:46 11/3 23:50 7h 04min 9 27 / 27
13 Karasjok - Jotka 12/3 05:13 12/3 13:24 8h 11min 8 26 / 25
14 Jotka - Alta 12/3 13:24 12/3 18:01 4h 37min 8 25 / 24