Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
21. mai 12:00
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
12. Christian Høy Knudsen Alta Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:15 14
Jotka 5/3 14:32 5/3 14:40 14 03:17 15,2 km/t 03:17 00:08 00:08 3,9 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 19:28 5/3 23:58 14 04:48 12,1 km/t 08:05 04:30 04:38 36,4 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 07:15 6/3 12:45 14 07:17 12,1 km/t 15:22 05:30 10:08 39,7 88 km 196 km
Tana 6/3 21:16 7/3 13:16 14 08:31 11,7 km/t 23:53 16:00 26:08 52,2 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 19:49 8/3 02:17 14 06:33 12,8 km/t 30:26 06:28 32:36 51,7 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 07:54 8/3 12:53 14 05:37 12,5 km/t 36:03 04:59 37:35 51,0 70 km 450 km
Kirkenes 8/3 20:00 9/3 02:54 11 07:07 12,4 km/t 43:10 06:54 44:29 50,8 88 km 538 km
Neiden 9/3 08:39 9/3 13:35 10 05:45 12,5 km/t 48:55 04:56 49:25 50,3 72 km 610 km
Varangerbotn 9/3 19:31 10/3 00:38 9 05:56 13,0 km/t 54:51 05:07 54:32 49,9 77 km 687 km
Sirbma 10/3 06:21 10/3 11:05 8 05:43 13,5 km/t 60:34 04:44 59:16 49,5 77 km 764 km
Levajok 10/3 17:08 11/3 01:13 7 06:03 10,9 km/t 66:37 08:05 67:21 50,3 66 km 830 km
Karasjok 11/3 07:24 11/3 12:02 7 06:11 13,7 km/t 72:48 04:38 71:59 49,7 85 km 915 km
Jotka 11/3 19:46 11/3 19:48 7 07:44 10,6 km/t 80:32 00:02 72:01 47,2 82 km 997 km
Alta 11/3 23:33 7 03:45 13,3 km/t 84:17 72:01 46,1 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 33min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:33 Skoganvarre 5/3 19:28 5/3 23:58 04:30
16:00 Tana 6/3 21:16 7/3 13:16 16:00