Reload
FL1000 2016
Starttidspunkt: lørdag 5. mars 12:00
Siste oppdatering: 13. mars 2016
14. juli 04:24
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
1. Kari Thomassen Alta
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta 5/3 11:00 14
Jotka 5/3 15:00 5/3 17:59 13 04:00 12,5 km/t 04:00 02:59 02:59 42,7 50 km 50 km
Skoganvarre 5/3 22:46 6/3 03:54 13 04:47 12,1 km/t 08:47 05:08 08:07 48,0 58 km 108 km
Levajok 1 6/3 11:41 6/3 19:03 12 07:47 11,3 km/t 16:34 07:22 15:29 48,3 88 km 196 km
Tana 7/3 07:45 7/3 14:18 11 12:42 7,9 km/t 29:16 06:33 22:02 42,9 100 km 296 km
Neiden 1 7/3 23:07 8/3 15:14 11 08:49 9,5 km/t 38:05 16:07 38:09 50,0 84 km 380 km
Ellentjern 8/3 21:55 9/3 04:55 10 06:41 10,5 km/t 44:46 07:00 45:09 50,2 70 km 450 km
Kirkenes 9/3 12:51 9/3 19:19 10 07:56 11,1 km/t 52:42 06:28 51:37 49,5 88 km 538 km
Neiden 10/3 02:07 10/3 09:33 9 06:48 10,6 km/t 59:30 07:26 59:03 49,8 72 km 610 km
Varangerbotn 10/3 16:11 10/3 22:11 7 06:38 11,6 km/t 66:08 06:00 65:03 49,6 77 km 687 km
Sirbma 11/3 04:53 11/3 11:11 7 06:42 11,5 km/t 72:50 06:18 71:21 49,5 77 km 764 km
Levajok 11/3 17:02 11/3 23:30 6 05:51 11,3 km/t 78:41 06:28 77:49 49,7 66 km 830 km
Karasjok 12/3 06:31 07:01 12,1 km/t 85:42 77:49 47,6 85 km 915 km
Jotka 82 km 997 km
Alta 50 km 1047 km
H=Antall hunder

Obligatorisk hvile       Minimum 29h + 48min tidsutjevning

Varighet Sjekkpunkt Tid inn Tid ut  
03:48 Skoganvarre 5/3 22:46 6/3 03:54 05:08
16:00 Neiden 7/3 23:07 8/3 15:14 16:07