Reload
FL500 2013
Starttidspunkt: lørdag 9. mars 11:00
Siste oppdatering: 13. mars 2013
13. juli 00:27
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
36. Eline Lihagen Hov/Alta Sluttplassering: 2

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 2h 52min 9/3 14:27 9/3 14:27 0 8 / 8
2 Skoganvarre 4h 25min 9/3 18:52 9/3 22:33 3h 41min 8 / 8
3 Levajok 6h 23min 10/3 04:56 10/3 11:02 6h 06min 8 / 8
4 Karasjok 5h 09min 10/3 16:11 10/3 20:59 4h 48min 8 / 8
5 Jergul 4h 27min 11/3 01:26 11/3 07:26 6h 00min 8 / 8
6 Jotka 4h 53min 11/3 12:19 11/3 12:19 0 8 / 8

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Alta - Jotka 9/3 11:35 9/3 14:27 2h 52min 8 35 / 17
2 Jotka - Skoganvarre 9/3 14:27 9/3 18:52 4h 25min 8 12 / 5
3 Skoganvarre - Levajok 9/3 22:33 10/3 04:56 6h 23min 8 6 / 2
4 Levajok - Karasjok 10/3 11:02 10/3 16:11 5h 09min 8 2 / 3
5 Karasjok - Jergul 10/3 20:59 11/3 01:26 4h 27min 8 4 / 4
6 Jergul - Jotka 11/3 07:26 11/3 12:19 4h 53min 8 4 / 3
7 Jotka - Alta 11/3 12:19 11/3 15:51 3h 32min 8 3 / 2