Reload
FL500 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 17. mars 2007
16. januar 22:54
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
101. Åsmund Snortheim Glåmos Sluttplassering: 23
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 13:40 8
Jotka 10/3 17:36 10/3 17:36 8 03:56 13,5 km/t 03:56 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 22:33 11/3 03:30 8 04:57 12,1 km/t 08:53 04:57 04:57 35,8 60 km 113 km
Levajok 11/3 12:28 11/3 18:14 7 08:58 9,8 km/t 17:51 05:46 10:43 37,5 88 km 201 km
Karasjok 12/3 02:12 12/3 08:03 7 07:58 10,7 km/t 25:49 05:51 16:34 39,1 85 km 286 km
Jergul 12/3 14:58 12/3 21:51 7 06:55 10,0 km/t 32:44 06:53 23:27 41,7 69 km 355 km
Jotka 13/3 05:23 13/3 05:27 7 07:32 10,4 km/t 40:16 00:04 23:31 36,9 78 km 433 km
Alta S 13/3 10:19 7 04:52 10,9 km/t 45:08 23:31 34,3 53 km 486 km
H=Antall hunder