Reload
FL500 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 17. mars 2007
28. september 13:33
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
85. Magne Storstein Alta Sluttplassering: 9
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 13:24 8
Jotka 10/3 16:57 10/3 17:27 8 03:33 14,9 km/t 03:33 00:30 00:30 12,3 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 21:42 11/3 01:21 8 04:15 14,1 km/t 07:48 03:39 04:09 34,7 60 km 113 km
Levajok 11/3 09:10 11/3 16:48 8 07:49 11,3 km/t 15:37 07:38 11:47 43,0 88 km 201 km
Karasjok 11/3 23:24 12/3 01:59 7 06:36 12,9 km/t 22:13 02:35 14:22 39,3 85 km 286 km
Jergul 12/3 07:45 12/3 13:45 7 05:46 12,0 km/t 27:59 06:00 20:22 42,1 69 km 355 km
Jotka 12/3 20:47 12/3 20:51 6 07:02 11,1 km/t 35:01 00:04 20:26 36,9 78 km 433 km
Alta S 13/3 01:30 6 04:39 11,4 km/t 39:40 20:26 34,0 53 km 486 km
H=Antall hunder