Reload
FL500 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 17. mars 2007
1. oktober 06:46
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
93. Trine Kristiansen Lyrek Alta Sluttplassering: 18
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 13:32 8
Jotka 10/3 17:33 10/3 17:33 8 04:01 13,2 km/t 04:01 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 22:18 11/3 03:17 8 04:45 12,6 km/t 08:46 04:59 04:59 36,2 60 km 113 km
Levajok 11/3 13:10 11/3 20:10 7 09:53 8,9 km/t 18:39 07:00 11:59 39,1 88 km 201 km
Karasjok 12/3 02:38 12/3 06:15 7 06:28 13,1 km/t 25:07 03:37 15:36 38,3 85 km 286 km
Jergul 12/3 12:28 12/3 18:33 6 06:13 11,1 km/t 31:20 06:05 21:41 40,9 69 km 355 km
Jotka 13/3 00:51 13/3 00:53 5 06:18 12,4 km/t 37:38 00:02 21:43 36,6 78 km 433 km
Alta S 13/3 04:45 5 03:52 13,7 km/t 41:30 21:43 34,4 53 km 486 km
H=Antall hunder