Reload
FL500 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 17. mars 2007
1. oktober 07:01
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
77. Roy-Helge Andreassen Ibestad
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 13:16 8
Jotka 10/3 17:58 10/3 17:58 8 04:42 11,3 km/t 04:42 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 23:52 11/3 05:27 8 05:54 10,2 km/t 10:36 05:35 05:35 34,5 60 km 113 km
Levajok 11/3 11:57 06:30 13,5 km/t 17:06 05:35 24,6 88 km 201 km
Karasjok 85 km 286 km
Jergul 69 km 355 km
Jotka 78 km 433 km
Alta S 53 km 486 km
H=Antall hunder