Reload
FL500 2007
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 12:00
Siste oppdatering: 17. mars 2007
1. oktober 07:08
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
53. Wenche Offerdal Nordreisa
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Alta S 10/3 12:52 8
Jotka 10/3 16:36 10/3 16:36 8 03:44 14,2 km/t 03:44 00:00 00:00 0,0 53 km 53 km
Skoganvarre 10/3 21:38 11/3 01:15 8 05:02 11,9 km/t 08:46 03:37 03:37 29,2 60 km 113 km
Levajok 11/3 16:33 12/3 01:17 5 15:18 5,8 km/t 24:04 08:44 12:21 33,9 88 km 201 km
Karasjok 00:00 24:04 12:21 33,9 85 km 286 km
Jergul 69 km 355 km
Jotka 78 km 433 km
Alta S 53 km 486 km
H=Antall hunder