Reload
FL1000 2001
Starttidspunkt: lørdag 10. mars 00:00
Siste oppdatering: 22. mars 2001
1. oktober 10:03
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
58. Bernhard Schuchert Erzhausen Sluttplassering: 9

Sjekkpunkt passeringer

ENr Navn Tid brukt Tid inn Tid ut Stopp tid Hunder
inn/ut
1 Jotka 4h 30min 10/3 17:47 10/3 18:42 55min 14 / 14
2 Skaidi 10h 33min 11/3 05:15 11/3 10:04 4h 49min 14 / 14
3 Stabbursnes 7h 19min 11/3 17:23 11/3 22:42 5h 19min 14 / 12
4 Skoganvarre 6h 29min 12/3 05:11 12/3 17:22 12h 11min 12 / 12
5 Levajok 8h 12min 13/3 01:34 13/3 06:14 4h 40min 12 / 12
6 Karasjok 8h 47min 13/3 15:01 14/3 03:08 12h 07min 12 / 10
7 Bæivasgiedde 5h 37min 14/3 08:45 14/3 09:20 35min 10 / 10
8 Lappuluobal 8h 37min 14/3 17:57 15/3 03:31 9h 34min 10 / 7
9 Kautokeino 7h 19min 15/3 10:50 15/3 16:52 6h 02min 7 / 7
10 Masi 6h 41min 15/3 23:33 16/3 02:42 3h 09min 7 / 7
11 Suossjavri 3h 58min 16/3 06:40 16/3 14:44 8h 04min 7 / 7
12 Jotka 5h 18min 16/3 20:02 16/3 20:02 0 7 / 7

Etappe statistikk

ENr Fra - Til Start tid Slutt tid Tid brukt Hunder Plassering
ut/inn
1 Bossekop marked - Jotka 10/3 13:17 10/3 17:47 4h 30min 14 15 / 8
2 Jotka - Skaidi 10/3 18:42 11/3 05:15 10h 33min 14 9 / 14
3 Skaidi - Stabbursnes 11/3 10:04 11/3 17:23 7h 19min 14 12 / 15
4 Stabbursnes - Skoganvarre 11/3 22:42 12/3 05:11 6h 29min 12 12 / 13
5 Skoganvarre - Levajok 12/3 17:22 13/3 01:34 8h 12min 12 13 / 12
6 Levajok - Karasjok 13/3 06:14 13/3 15:01 8h 47min 12 11 / 11
7 Karasjok - Bæivasgiedde 14/3 03:08 14/3 08:45 5h 37min 10 13 / 13
8 Bæivasgiedde - Lappuluobal 14/3 09:20 14/3 17:57 8h 37min 10 13 / 14
9 Lappuluobal - Kautokeino 15/3 03:31 15/3 10:50 7h 19min 7 13 / 13
10 Kautokeino - Masi 15/3 16:52 15/3 23:33 6h 41min 7 13 / 10
11 Masi - Suossjavri 16/3 02:42 16/3 06:40 3h 58min 7 11 / 11
12 Suossjavri - Jotka 16/3 14:44 16/3 20:02 5h 18min 7 9 / 10
13 Jotka - Strand Camping 16/3 20:02 16/3 23:45 3h 43min 7 10 / 9