Reload
FL500 1997
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 18. mars 1997
11. april 11:36
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
107. Lars Qviller ?? Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Bossekop marked 8/3 12:12 8
Jotka 8/3 15:55 8/3 16:45 8 03:43 16,1 km/t 03:43 00:50 00:50 18,3 60 km 60 km
Skaidi 9/3 03:55 9/3 09:10 8 11:10 9,9 km/t 14:53 05:15 06:05 29,0 110 km 170 km
Stabbursnes 9/3 18:15 10/3 11:43 8 09:05 8,0 km/t 23:58 17:28 23:33 49,6 73 km 243 km
Skoganvarre 10/3 15:10 10/3 17:50 8 03:27 19,4 km/t 27:25 02:40 26:13 48,9 67 km 310 km
Levajok 11/3 02:31 11/3 08:16 8 08:41 10,1 km/t 36:06 05:45 31:58 47,0 88 km 398 km
Karasjok 11/3 17:35 12/3 08:35 8 09:19 9,1 km/t 45:25 15:00 46:58 50,8 85 km 483 km
Jotka 12/3 21:05 13/3 01:05 8 12:30 8,0 km/t 57:55 04:00 50:58 46,8 100 km 583 km
Strand Camping 13/3 04:46 8 03:41 11,9 km/t 61:36 50:58 45,3 44 km 627 km
H=Antall hunder