Reload
FL500 1997
Starttidspunkt: lørdag 8. mars 00:00
Siste oppdatering: 18. mars 1997
11. april 12:14
Status Løype Deltakere Siste sjekkpunkt Resultatliste
104. Sigurd Klemetsen Beldo Alta Sluttplassering: 8
Sjekkpunkt Tid inn Tid ut H Gangtid Hastighet Samlet
gangtid
Pause Samlet
pause
%-andel
pause
Distanse Tilbakelagt
distanse
Bossekop marked 8/3 12:06 8
Jotka 8/3 15:30 8/3 16:00 8 03:24 17,6 km/t 03:24 00:30 00:30 12,8 60 km 60 km
Skaidi 9/3 02:45 9/3 08:54 8 10:45 10,2 km/t 14:09 06:09 06:39 32,0 110 km 170 km
Stabbursnes 9/3 17:51 10/3 11:25 8 08:57 8,2 km/t 23:06 17:34 24:13 51,2 73 km 243 km
Skoganvarre 10/3 15:00 10/3 16:40 8 03:35 18,7 km/t 26:41 01:40 25:53 49,2 67 km 310 km
Levajok 11/3 02:19 11/3 08:16 8 09:39 9,1 km/t 36:20 05:57 31:50 46,7 88 km 398 km
Karasjok 11/3 17:35 12/3 06:45 8 09:19 9,1 km/t 45:39 13:10 45:00 49,6 85 km 483 km
Jotka 12/3 21:05 13/3 01:05 8 14:20 7,0 km/t 59:59 04:00 49:00 45,0 100 km 583 km
Strand Camping 13/3 04:46 8 03:41 11,9 km/t 63:40 49:00 43,5 44 km 627 km
H=Antall hunder