Finnmarksløpet

Webshop

Løypebeskrivelse FL-500

FL-500, 8-spann: Løypebeskrivelse

Oppdatert 27. februar 2018

Ut sjekkpunkt Inn sjekkpunktDistanseTot. dist.
Alta - Start   Joatka 1 79 km 79 km
Joatka 1   Kautokeino 118 km 197 km
Kautokeino   Jergul 101 km 298 km
Jergul   Valjok 89 km 387 km
Valjok   Karasjok 44 km 431 km
Karasjok   Joatka 2 83 km 514 km
Joatka 2   Alta - Mål 50 km 564 km

Alta/start - Jotka 1 79 km.

Etter starten i Alta sentrum går løypa ned på Alta elv. Følger denne til Sorrisniva før klatringa starter opp lia. Før man er helt oppe over tregrensa så tar løypa av østover. Traseen er også en etablert snøscooterløype. Den følges over mot Stilla. Bratt nedkjøring og litt elvekjøring før en krysser en lite trafikkert vei, det vil være veivakter. Videre østover før løypa dreier sørover og kommer etter hvert ned i Stabbursdalen.  Jotka er første sjekkpunkt. Halm og vann. Ikke depot. Utkjørt distanse ca. 75 km.


Jotka 1 – Kautokeino 118 km.

Ut fra Jotka følges snøscooterløype mot Iesjavre, men en kort km før vannet tar løypa av rett sørover mot Raggesluobbal. Det er helt flatt terreng og delvis bjørkeskog til «Ragges» hvor løypa svinger rett vest og klatrer opp i høyden. Etterhvert bratt nedkjøring til Masi ved Kautokeino og Alta elv. Kort elvestrekning sørover før løypa tar av fra elva og gjenom bygda. I skrivende stund er det usikkert om løypa blir lagt under RV. 93 Masi Bru eller krysser Riksveien. Etter RV. 93 er det en del stigning opp til «gammelveien» til Kautokeino. Når man kommer til den så er man på samme løype som
FL-1200 kjørte dagen/natta før.

Løypa fortsetter helt fram til Mieron etter offentlig snøscooterløype. En gammel fjellstue, Biggeluobbal passeres ca. 20 km. etter Masi og 30 km. senere er man i Mieron. Her går løypa et kort stykke på veiskuldra før den går inn i terrenget og etterhvert møter ny offentlig snøscooterløype fram til sjekkpunkt Kautokeino. Store deler av løypa går i bjørkeskog og  nesten flatt terreng hele veien, kun avbrutt av tre korte åpne partier.


Kautokeino - Jergul 101 km.

Fra sjekkpunktet i Kautokeino til sjekkpunktet i Jergul følger løypa elv, vann og offentlig snøscooterløype så og si hele veien, kun avbrutt av noen få plasser hvor løypa tar av pga. sikkerhetsmessige årsaker. Så som veikryssinger som er under bro istedet for over veien. Fremdeles samme løype som FL-1200.


Jergul – Valjok 89 km.

Løypa følger elvene Iesjohka – Karasjohka og Tana elv fram til Valjok sjekkpunkt som ligger rett ved Tanaelva. 


Valjok – Karasjok 44 km.

Småkuppert skogs- og fjellterreng. Siste 10-15 km. inn mot Karasjok på offentlig snøscooterløype. Sjekkpunkt på Scandic Hotel. 


Karasjok – Jotka 2 83 km.

Ut fra sjekkpunkt og opp Karasjok elv ca. 12 km. til Assebakte. Under bru opp til offentlig scooterløype som følges nesten helt til Alta. Løypa går mesteparten i høyfjellet og det er kanskje den værharde hundevidda som kan være vanskelig i dette området. To fjellstuer passeres. Ravnastua og Mollisjok. Begge fjellstuene er åpne og betjente men ikke sjekkpunkter eller dog drop.  Jotka fjellstue er siste sjekkpunkt.


Joatka - Alta/mål 50 km.

Offentlig scooterløype mesteparten av strekningen helt ned til Detsika, ca. 30 km. Første del er åpent fjellterreng. Lengre ned kommer først bjørkeskog som avløses av furuskog. Det er bratt ned fra Detsika til Alta elv. Løypa kommer ned på elva ved Sorissniva og elva følges ned til sentrum og mål, ca. 16 km.  No mans land er fra brua i Øvre-Alta. Innkjøring til målgang er den samme som man kjørte ut fra start, altså motsatt vei fra tidligere år.

God tur