Finnmarksløpet

Webshop

Løype jr

Løypebeskrivelse FL-junior

Oppdatert 27. februar 2018

Ut sjekkpunktInn sjekkpunktDistanseTot. dist.
Alta Jotka 1 50 km 50 km
Jotka 1 Suossjavre 53 km 103 km
Suossjavre Joatka 2 47 km 150 km
Joatka Alta sentrum 50 km 200 km

Alta - Jotka 1, Startstrekninga 

Startstedet er Alta sentrum. Herfra faller løypa ned på Aronnesflata før den krysser en relativt betydelig fylkesvei, som selvsagt har vakter, og derfra videre ned på Altaelva, et par kilometer eller så nedenfor bruene og campingplassene i Øvre-Alta Alta. Vi følger så elva oppover til vi kommer til SORRISNIVA BRU. Her ligger reiselivsbedriften "Sorrisniva" med restaurant, og det kjente Ishotellet.

Fra Sorrisniva, etter at vi har kjørt under brua, går det en gammel traktorvei opp til Detsika. Totalt bærer det oppover 3.5 km med ei stigning på over 300 m. På toppen av stigniga kommer vi over på merka hundeløype. V kjøreri over Langvannet og opp forbi Bollobekken til Gamasvannet. 170 m opp på ca. 3 km. Vi er nå inne på den blåmerka vinterløypa. Oppå Gamasvarre skifter vi spor før vi kjører ned på Sivertvannet. Vi er nå kommet opp på selve vidda. Over Joatkavannene og inn til fjellstua der det er sjekkpunkt.

Den første del av strekka, langs elva opp til vidda, ligger i skog og er endel beskyttet mot været. Fra Gamasvannet og til sjekkpunktet er det fjellpartier som kan være værutsatt. 

Jotka Fjellstue 

Har status som villmarkssjekkpunkt. Vann, halm og mulighet for å få oppholde seg i varmt telt eller rom.

Jotka 1 - Suossjavri, Iesjavre

Fra Jotka følger vi hovedskutersporet sydover, etter ca. 10 km kommer vi inn på Finnmarks største innsjø, Iesjavre. Etter ca. 10 km. flat kjøring på isen har vi kryssa vannet. Så kjører vi, mer eller mindre på Iesjokka, ei lita mil sørøstover til vi kommer til Øvre Mållesjok Fjellstue. Fjellstua er ikke kontrollpunkt, men ei trivelig fjellstue der man kan få kjøpt ei faske brus på dagtid. Rett etter fjellstua bærer det sørover, på Iesjokka for det meste. Vi følger skuterløypa opp til kontrollstasjonen på den gamle fjellstua i sørenden av Suossjavre, like ved veien mellom Karajok og Gievdnegoika.

Strekka fra Joatka til Mållesjok Fjellstue er ei av de mest værutsatte strekkene på hele løpet. Strekka langs elva fra Mållesjok og til Suossjavre går i elvedalen og er relativt beskytta hva vær angår - med unntak av selve vannet Suossjavre der det kan blåse friskt.

Suossjavre fjellstue

SUOSSJAVRE FJELLSTUE er en av de gamle institusjonene på vidda og også i Finnmarksløpet. Her er det depotstasjon, halm til hundene og kalt vann. For kjørerne er det mulighet for å strekke seg litt nedpå samt å få noe å spise. 

Suossjavri - Joatka 2, Ragis.

Ut fra fjellstua går løypa ned på elva Vuoddasjokka, vi tar til venstre oppover elva og følger elva et kort stykke til vi har passert et slakteri på høyre hånd. Her kjører vi på land og følger myrdragene vest for Rittavarri opp til Ahkarjavri. Herfra følger vi skuterløypa videre nord over Ragesluobbalat og videre til Ragesjavri. Vi følger vestbredda av vannet - og ut av vannet i den smale armen i nordvest. Så bærer det videre nordover over myrer og småvann vest for Rahpesvarri til vi dumper ut på Iesjavri i Silljoluokta. Så er det videre langs vestbredda av Iesjavri til Vahttaluotka, her treffer vi på løypa som brukes av alle klasser mellom Mollisjok og Jotka.

Jotka Fjellstue 

Jotka 2 har også status som villmarkssjekkpunkt. Vann, halm og mulighet for å få oppholde seg i varmt telt eller rom.

Jotka 2 - Mål i Alta, Målstrekka. 

Løypa er her den samme som på startstrekka. med unntak av selve innkjøringa til Alta sentrum. Vi kjører inn til mål samme vei som vi kjørte ut.

Husk å lese: http://admin.finnmarkslopet.no/page.jsp?id=1090&lang=no

GOD TUR!!