Påmeldingsskjema for frivillige

Litt praktisk info

Ved påmelding - se nøye gjennom før du sender påmeldingsskjemaet, spesielt e-mailadressen den er viktig for all kommunikasjonen.

Veterinærer tar direkte kontakt med sjefsveterinær Arild Jøssund - post@racevets.org

Sekretariatet/Headquarter Alta har den sentrale funksjonen som koordineringssentral for Finnmarksløpet, tilholdstedet er i Alta. Sekretariatet er bemannet døgnet rundt fra første deltaker starter til siste er i mål. Sekretariatet har hovedansvar for registering av inn- og uttider fra alle sjekkpunkt og for kvalitetssikringen av disse på finnmarksløpets webside. Ved alle målganger skal sekretariatet sørge for å ta inn nummerplater og GPS fra deltakere, chipkontroll av alle hunder samt dele ut rookieplater. Hvis TD/Dommer ikke er tilstede skal det også sjekkes sleder, om speaker ikke er tilstede må det sette på musikk og event. ønskes velkommen tilbake til Alta.

Bankettene foregår på Scandic Alta. Vi trenger frivillige til vakthold og billettkontroll ved inngangen til bankettene samt innslipp/utslipp av gjester.

Arena
Tirsdag: Starter riggingen av arenaen på Alta Sentrum
Torsdag: ettermiddag og kveld monteres sperringer i gågata, utkjøringstraseen klargjøres.
Fredag: morgen, siste opprigg av sperringer, reklame etc.
Fredag: Start, vakthold i traseen fra sentrum til Elvestrand.
Lørdag: Start, vakthold i traseen fra sentrum til Elvestarnd. Omlegging av arena etter at starten er over.

Målgang 
Søndag formiddag, tilrigging av målarenaen.
Veipasseringsvakt på Elvestrand og Alta sentrum fra søndag. (FL-JR)
Vakt ved veipasseringene på Elvestrand og Alta sentrum fram til onsdag ettermiddag. (FL-500)
Torsdag kveld, vakt ved samme veipasseringer fram til søndag formiddag. (FL-1200)

Registreringen foregår i Alta, tirsdag, onsdag og torsdag før løpsstart. Alle kjørere får sjekket sine papirer før start. 

Opprydding av arenaen i Alta skjer søndag (de aller fleste kjørerne har da kommet i mål). Reklamemateriell og sperregjerder skal fjernes. Finnmarksløpet er svært miljøbevisst og vi ønsker derfor at området vi har brukt er ryddig når vi forlater det for denne gang. Her har du mulighet til å bli bedre kjent med Alta Trekkhundklubb sine medlemmer, da de også stiller til dugnad.

På sjekkpunktene kan du velge hvilket sted i Finnmark som passer best for degHer jobber du under sjekkpunktleder som setter opp vaktlister og fordeler de forskjellige oppgavene. En av de viktigste oppgavene her er å tilrettelegge for kjører og hunder som deltar i konkurransen.

Spesialfeltene er følgende: Løypekjøring, GPS, Pressesenter, Rennledere, og Teknisk deligerte (dommere). På disse feltene må du ha spesialkompetanse for å være med.

Påmeldingen stopper 2 uker før løpet!