Påmeldingsskjema for frivillige

Personopplysninger
Navn: Fødselsdato:
Adresse: Hjemsted:
E-post: Mobilnr:
Org./skole: Klesstørrelse:
Velg en eller flere oppgaver som du vil være med på
I Alta
Sekretariat Alta
Banketter/seremonier
Arena - start/målgang
Registrering
Opprydding
Felt-transport
FL-Shop Alta
Reklame/profilering.
Sjekkpunkt
Jotka
Suossjarvi-FL Junior
Levajok
Karasjok
Jergul
Tana
Neiden
Kirkenes
Varangerbotn
Kautokeino
Øvre Pasvik
Masi
Spesialfelt
Rennledere
Løypa - vest
Løypa - midt
Løypa - øst
Sikkerhet-skilting
GPS
TD
Media/formidling/foto
Diverse
Smittevernvakt
Merknader/tilleggsopplysninger

Spamsjekk:

Praktisk info

Veterinærer tar direkte kontakt med sjefsveterinær Arild Jøssund - post@racevets.org

Ved påmelding - se nøye gjennom før du sender påmeldingsskjemaet, spesielt e-post adresse er viktig for all kommunikasjonen.

Sjekkpunkt - her kan du ønsk hvilket sted i Finnmark som passer best for deg. Du må selv sørge for transport til det sjekkpunktet du velger å være på. Du jobber under sjekkpunktleder som setter opp vaktlister og fordeler de forskjellige oppgavene. Den viktigste oppgaven her er å tilrettelegge for kjører og hunder som deltar i konkurransen.

Sekretariat Alta - har den sentrale funksjonen som koordineringssentral for Finnmarksløpet. Sekretariatet er bemannet døgnet rundt fra første deltaker starter til siste er i mål. Sekretariatet har hovedansvar for registering av inn- og uttider fra alle sjekkpunkt og for kvalitetssikringen av disse på finnmarksløpets webside. Ved alle målganger skal sekretariatet sørge for å ta inn nummerplater og GPS fra deltakere, chipkontroll av alle hunder samt dele ut rookieplater. Hvis TD/Dommer ikke er tilstede skal det også sjekkes sleder, om speaker ikke er tilstede må det sette på musikk og event. ønskes velkommen tilbake til Alta.

Arena - start og målgang - rigging starter tirsdag uka før løpsstart, publikumstribuner, reklamegjerder, lyd og lys blir satt opp, arenaen bygges om til målarena etter at siste kjører har kjørt ut. Vakthold i arena og veipasseringer starter fredag startdagen og varer til siste kjører er i mål. 

Registrering Alta - alle kjørere får sjekket sine papirer, registrerer seg og får utdelt infomappe. Registreringen er åpen tirsdag, onsdag og torsdag før løpsstart.

FL-Shop Alta - salg- og informasjonstelt ved arena. Her selges alt av Finnmarksløpets salgsartikler, bankettbilletter samt litt mat og drikke. Informere turister, publikum, handlere og kjørere på spørmål angående løpet.

Opprydding av arenaen i Alta skjer søndag (de aller fleste kjørerne har da kommet i mål). Reklamemateriell og sperregjerder skal fjernes. Finnmarksløpet er svært miljøbevisst og vi ønsker derfor at området vi har brukt er ryddig når vi forlater det for denne gang. Her har du mulighet til å bli bedre kjent med Alta Trekkhundklubb sine medlemmer, da de også stiller til dugnad.

 Bankett Alta - foregår på Scandic Alta. Vi trenger frivillige til vakthold og billettkontroll ved inngangen til bankettene samt innslipp/utslipp av gjester.

Spesialfeltene er følgende: Løypekjøring, GPS, Media/formidling/foto, Rennledere, og Teknisk deligerte (dommere). På disse feltene må du ha spesialkompetanse for å være med.

Du kan melde deg som frivillig inntil en uke før løpet starter!