Finnmarksløpet

Webshop

Velkommen, Kautokeino

Skrevet av: Trond Anton Andersen
Dato: 14.08.2017 11:48

Påmeldingen til Finnmarksløpet 2018 starter som vanlig 15. september. Tradisjon tro, vil endringer for løpet bli presentert i tidsrommet litt før påmeldingen åpner. Den mest markante endringen blir at Kautokeino dukker opp som sjekkpunkt for begge klasser.

Sist Kautokeino var sjekkpunkt under Finnmarksløpet var i 2002. Sportslig komité har jobbet mye med endringer på løypa for begge klasser. Vi vil ikke gå inn i detaljer før den totale endringsoversikten slippes, men dette er stikkord vi kan gi så langt: 

-       Strekningen mellom Skoganvarre og Levajok utgår for begge klasser.
-       Starten for FL-1000 vil bli om kvelden fredag 9. mars.
-       Det vil bli betydelige endringer for første del av FL-1000 og store deler av FL-500 traseen.

VELKOMMEN TIL KAUTOKEINO: Fra venstre: Ordfører i Kautokeino, Johan Vasara og varaordfører i Kautokeino, Anders S. Buljo ønsker Finnmarksløpet,  her representert ved daglig leder Svanhild Pedersen, velkommen til Kautokeino.

Finnmarksløpet har vært på første befaring i Kautokeino og har blitt møtt med stor velvilje og engasjement fra kommunen, som gjør det de kan for å tilrettelegge for Finnmarksløpet. Sjekkpunktet vil være på  Báktehárji Idrettshall, sentralt i Kautokeino. Traseen legges i samråd med reindriftsnæringen, som også er positive til at Finnmarksløpet kommer tilbake til bygda.

SJEKKPUNKT: Báktehárji Idrettshall, sentralt i Kautokeino, blir sjekkpunkt. Foto: Google.

Fortsatt gjenstår en del avklaringer før vi kan gi mer detaljer rundt endringer for FL-2018, vi vil publisere disse på vår nettside så snart ting er klart.Partnere